Sportletsels

Sportletsels komen veruit het vaakst voor en worden veroorzaakt door (sport)ongevallen. Meestal gaat het om een plots trauma, maar ook een overbelasting kan aan de basis van het probleem liggen. Het is belangrijk om zo snel mogelijk te starten met een behandeling en revalidatie. Je volgt best oefentherapie bij de kinesist om zo gecontroleerd aan de slag te gaan.

Mogelijke problemen die aangepakt kunnen worden:
•    Spier- en peesletsels
•    Scheenbeenvliesontsteking
•    Achillespeesontsteking
•    Tenniselleboog
•    Post trauma revalidatie
•    Voorste kruisband revalidatie
•    Enkeldistorsie (verstuiking van de enkel)
•    …

Oefentherapie

Een van de belangrijke aspecten van de kinesitherapeutische behandeling is oefentherapie. Door het uitvoeren van gepaste oefeningen kan men de belastbaarheid van het lichaam afstemmen op de belasting vwaaraan het blootgesteld wordt. Deze balans tussen belasting en belastbaarheid kan verstoord worden om verschillende redenen (trauma, overbelasting, inactiviteit, veroudering, instabiliteit, ...). Daardoor kan oefentherapie een meerwaarde zijn bij vele uiteenlopende klachten. Zo kan het ingezet worden ter preventie van letsels, revalidatie na traum of aanvullend aan manuele therapie om op lange termijn de klachten van de patiënt te leren controleren. De oefentherapie wordt steeds opgesteld op basis van de noden en mogelijkheden van elke individuele patiënt. Daardoor is het een vorm van therapie die voor iedereen toegankelijk is.

Mogelijke problemen die aangepakt kunnen worden met oefentherapie:
•    Rug- en nekklachten
•    Houdingsafwijkingen
•    Gewrichtspijn
•    Hoofdpijn
•    …

Blessurepreventie

Gezond aan het sporten gaan en zo blessures vermijden is minstens zo belangrijk als de behandeling van een blessure. Niet alleen het materiaal, bijvoorbeeld goed schoeisel, steunbanden, … maar ook een aangepaste training zijn daarbij van belang. Een goede opwarming, trage opvoering van de intensiteit van je bewegingen, geleidelijke invoering van nieuwe oefeningen, … kunnen blessures vermijden.

Wij helpen je om veilig aan het sporten te gaan:
•    Running smart
•    Screening

 

Andere behandelingen Maak je afspraak